Hau paragrafo arrunt bat da.


Hau paragrafo arrunt bat da baina bertan testu lodia edo negritra daukagu.


Hau paragrafo arrunt bat da baina bertan kurtsiba edo etzana daukagu.


Hau paragrafo arrunt bat da baina bertan testua oker dago.


Hau higiduraren formula da. S=S0+V+t+0.5at2

Hau paragrafo arrunt bat da baina bertan testua garrantzitsua dugu.